Odwadnianie

Odwadnianie igłofiltrami.

odwadnianie igłofiltrami

Odwadnianie igłofiltrami, to technologia pozbywania się wody gruntowej z terenów, na których będą prowadzone prace budowlane. Chodzi o sytuacje, kiedy jakiekolwiek roboty ziemne powinny być przeprowadzone na ternach podmokłych, czy też terenach o wysokim poziomie wody gruntowej. W takich przypadkach, usuwanie wody pojawiającej się w wykopach jest niewystarczające. Będzie ona bowiem podmywać ściany wykopu i prowadzić do ich uszkodzenia. Jedynie odwadnianie igłofiltrami będzie się sprawdzać w tego typu zastosowaniach.

Jak wygląda odwadnianie igłofiltrami?

Samo odwadnianie igłofiltrami jest procesem, zapewniającym usuwanie wody z terenów podmokłych, zanim zdąży się ona pojawić w wykopach budowlanych. Jest ona po prostu przechwytywana przez zainstalowane w gruncie igłofiltry, w odległości co najmniej 1-2 metrów przed ściana wykopu. W tym celu do gruntu, na głębokość około 0,5-1 metra większą niż planowana głębokość prowadzenia robót, wprowadzane są igłofiltry. Następnie podłączane są one do kolektorów ssawnych, które z kolei podpięte są do agregatu pompowego. Agregat w tym przypadku odpowiada za wytworzenie podciśnienia w instalacji, co pozwoli na zasysanie wody pojawiającej w gruncie, w okolicy igłofiltrów. Jest ona następnie kolektora ssawnymi prowadzona do agregatu, gdzie zostaje przepompowana i króćcem tłocznym jest odprowadzana na bezpieczną odległość.

Z czego składa się instalacja igłofiltrowa?

Poniekąd już powyższy akapit udzielił pewnych wskazówek, natomiast brakuje tutaj jeszcze pewnego wyjaśnienia wszystkich, pojawiających się tam pojęć. Tak więc, poniżej prezentujemy trzy, kluczowe elementy instalacji, oraz po krótce je opisujemy:

  • Igłofiltry – to specjalnie przygotowane rury PVC zakończone z jednej strony perforowaną częścią roboczą. Są one wprowadzane do gruntu poprzez wpłukiwanie (odrębne zagadnienie), zaś drugą stroną podłączane do kolektorów ssawnych.
  • Kolektor ssawny – do niego podłączone są wszystkie igłofiltry w danej linii. Charakteryzuje się większą średnicą (100mm wzwyż). Zapewnia możliwość podłączenia igłofiltrów z agregatem pompowym.
  • Agregat pompowy – czyli serce całej instalacji zapewniające wytworzenie w niej odpowiedniego podciśnienia, umożliwiającego zasysanie wody gruntowej. Agregat pompowy powinien być starannie dobrany względem wysokości podnoszenia, oraz ilości obsługiwanych w jednej linii igłofiltrów, czy też ich średnicy.

Wpłukiwanie igłofiltrów.

odwadnianie igłofiltrami - wpłukiwanie igłofiltrówJak już wspomnieliśmy, instalowanie igłofiltrów poprzez ich wpłukiwanie jest tutaj osobnym zagadnieniem. Generalnie, w tym procesie wykorzystywana jest odrębna pompa, wraz z rurą o większej średnicy. Rura jest ustawiana pionowo do gruntu a następnie uruchamiana jest woda pod odpowiednim ciśnieniem (4-5 bar). Wylatująca z niej woda pod tak wysokim ciśnieniem wypłukuje grunt, i umożliwia jej zatapianie się w gruncie na odpowiednią głębokość. Po zakończeniu tego procesu, od rury wpłukującej odłączany jest wąż wodny, a do jej wnętrza wprowadzany jest igłofiltr. Na koniec rurę wyjmuje się z gruntu w taki sposób, aby pozostał w nim igłofiltr. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć pod tym adresem: http://www.centrumpomp.pl/wplukiwanie-iglofiltrow/

Podsumowanie.

Ostatecznie więc, odwadnianie igłofiltrami jest procesem dość skomplikowanym. Jednakże przy odpowiednim podejściu, pozyskaniu wiedzy a najlepiej także doświadczenia, nie sprawia to większych trudności. Kluczową kwestią będzie tutaj prawidłowe instalowanie igłofiltrów, oraz dobór odpowiednich elementów instalacji igłofiltrowej tak, aby spełniała warunki danej realizacji odwadniania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *