Budownictwo przemysłowe

Ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Bezpieczne ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych wymaga odpowiedniego podejścia. Trzeba tutaj przede wszystkim zdać sobie sprawę, iż proces ten stwarza całkiem poważne zagrożenia. W trakcie ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych, może dojść do wycieku elektrolitu, jak również do wydzielania się wodoru, na skutek rozszczelnienia akumulatora. Największym zagrożeniem jest właśnie wydzielanie się wodoru, który to gaz jest łatwopalny, a w połączeniu z powietrzem atmosferycznym, tworzy mieszanki skrajnie wybuchowe. Dlatego też, bezpieczne ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, będzie wymagać odizolowania tego procesu od otoczenia i zadbania o monitorowanie stężenia wodoru w atmosferze pomieszczenia akumulatorowni.

Jak zadbać o bezpieczne ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych?

Skoro powiedzieliśmy już sobie o podstawowych, najważniejszych zagrożeniach, na jakie będziemy narażeni w procesie ładowania akumulatorów, warto powiedzieć sobie o kwestii ich minimalizacji bądź też całkowitej neutralizacji. Kluczowymi kwestiami, ze względów bezpieczeństwa będą więc następujące zagadnienia.

Proces ładowania akumulatorów, powinien być realizowany w odizolowanym od otoczenia pomieszczeniu.

Niestety, bardzo często jest to nie przestrzegane. W wielu firmach możemy zauważyć, iż proces ładowania akumulatorów jest realizowany bezpośrednio na hali na ustawionych w rogu paletach. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, które prowadzi do zagrożenia pożarowego oraz wybuchowego.

Należy stale monitorować stężenie wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni.

W tym celu powinny być wykorzystane nowoczesne systemy detekcji wodoru, sprzężone z centralą alarmową. Dzięki temu, w razie wychwycenia nadmiernego stężenia wodoru, możliwe będzie odcięcie zasilania od prostowników oraz uruchomienie wentylacji mechanicznej. Jednocześnie możliwe będzie sygnalizowanie zagrożenia wizualnie i dźwiękowo, aby znajdujący się na obiekcie pracownicy mieli świadomość zagrożenia i podjęli skuteczną ewakuację z obiektu.

Należy zadbać o odpowiednie wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni

ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych - system detekcji wodoru i centrala alarmowaProfesjonalne akumulatorownie są prawidłowo wyposażone w niezbędne wyposażenie, które podnosi poziom bezpieczeństwa. Dzięki temu, ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych nie będzie stanowić tak wielkiego zagrożenia. Poza tym, pojawiające się zagrożenia, będą w porę neutralizowane. Najważniejszymi elementami wyposażenia będą więc:

  • Systemy detekcji wodoru – wychwytujące nadmierne stężenie wodoru w pomieszczeniu akumulatorowni.
  • Wentylacja mechaniczna – zapewniająca odpowiedni poziom wymiany powietrza z otoczeniem, a w sytuacji awaryjnej, wyrzut zgromadzonego w atmosferze wodoru, zanim jego stężenie będzie stanowić zagrożenie.
  • Centrala alarmowa – która będzie zarządzać całością systemów wewnętrznych w akumulatorowni. Będzie ona odpowiedzialna za monitorowanie stężenia wodoru i podejmowanie działań w razie wychwycenia zagrożenia pożarowego bądź wybuchowego.
  • Wózki do ładownia akumulatorów – które usprawnią proces ich załadunku i rozładunku. Powinny one także być wyposażone w wannę ze stali kwasoodpornej na wypadek wycieku elektrolitu.
  • Wózki serwisowe – które będą umożliwiać wymianę elektrolitu w akumulatorach, bez konieczności ich przestawiania z miejsca w miejsce.

Wykonanie profesjonalnej akumulatorowni.

Aby więc zapewnić sobie bezpieczne ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, koniecznością będą konkretne inwestycje. Trzeba będzie liczyć się ze stosunkowo sporymi wydatkami w tym zakresie. Są one jednak absolutnie niezbędne, jeśli chcemy zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa na swoich obiektach. Dzięki tym inwestycjom, unikniemy poważnych zagrożeń, w wyniku których może dojść do narażenia zdrowia i życia pracowników, jak również narażenia mienia firmy na zniszczenie w wyniku pożaru lub też wybuchu.

Podsumowanie.

Należy więc pamiętać, iż ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, będzie wymagać inwestycji, aby przygotować odpowiednio pomieszczenie akumulatorowni. W przeciwnym razie, niestety, pracodawca, właściciel przedsiębiorstwa, będzie ponosić pełną odpowiedzialną materialną oraz prawną za szkody powstałe w wyniku pożarów lub wybuchów powstałych na skutek ulatniania się wodoru. Zdecydowanie korzystniej jest więc ponieść tego typu koszty i zagwarantować sobie bezpieczne ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, niż ponosić ryzyko w imię wątpliwych oszczędności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *