Materiały

Geowłóknina filtracyjna i jej zastosowanie.

geowłóknina filtracyjna

Nowoczesna, dwuwarstwowa geowłóknina filtracyjna typu F, to jeden z lepszych materiałów geosyntetycznych, stosowanych głównie w pracach, mających bezpośredni związek z wodą. Składa się ona z dwóch warstw geowłókniny, wykonanej z mechanicznie wzmacnianych, polipropylenowych włókien ciągłych. W tym przypadku jedna warstwa jest wykorzystywana w zakresie typowego filtra, zaś, druga stanowi jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Geowłóknina filtracyjna jest wykorzystywana wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zastosowania geosyntetyków o wyjątkowych właściwościach filtracyjnych, oraz tam, gdzie mamy do czynienia z dużymi naprężeniami mechanicznymi.

Gdzie wykorzystywana jest geowłóknina filtracyjna?

Tak jak już wspomnieliśmy, geowłóknina filtracyjna, sprawdza się przede wszystkim w zastosowaniach, w których mamy bezpośredni kontakt z wodą. Najczęstszymi obszarami zastosowania tego materiału geosyntetycznego są:

  • Budowa wałów przeciwpowodziowych
  • Budowa zbiorników oraz cieków wodnych
  • Zabezpieczanie brzegów rzek, jezior, zbiorników oraz cieków wodnych.
  • Odzyskiwaniu lądu
  • Ochrona wybrzeży

Podstawowe funkcje geowłókniny filtracyjnej.

Najważniejszą zaletą tego materiału geosyntetycznego jest to, iż zapewnia ona zatrzymywanie drobnych cząstek gruntu, pozwalając na utrzymanie przepływu wody. Dzięki w przypadku takich konstrukcji jak chociażby wały przeciwpowodziowe, woda jest dopuszczana do wnętrza konstrukcji, jednakże wypłukiwanie gruntu jest zablokowane dzięki zastosowaniu geowłókniny. Wynika z tego, iż dwuwarstwowe geowłókniny typu F, stanowią doskonałą ochronę wszelkich konstrukcji budowlanych przed wypłukiwaniem ich elementów wodą.

Poza tym, geowłóknina filtracyjna, zabezpiecza także warstwy gruntu przed mieszaniem się. Jest to szczególnie istotne w przypadku konstrukcji drenażowych, gdzie dzięki temu, zapewniamy sobie iż żwir nie będzie zamulany napływającymi drobnymi frakcjami gruntowymi.

Można więc powiedzieć, iż jest to materiał, który doskonale będzie sprawdzać się w konstrukcji systemów drenażowych. Zapewni wysoką skuteczność odprowadzania wody, oraz zagwarantuje długotrwała pracę systemu, poprzez zabezpieczenie go przed zamulaniem.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż dwuwarstwowa geowłóknina filtracyjna to jeden z lepszych i bardziej skutecznych materiałów geosyntetycznych w swoim zakresie zastosowania. Jego wdrożenie do budowy wałów, czy też zbiorników wodnych, zapewnia podniesienie trwałości wznoszonych konstrukcji ziemnych. Należy więc pamiętać, iż geowłóknina filtracyjna, to materiał, którego wdrożenie przynosi konkretne korzyści i warto z tych funkcji jak najczęściej korzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *